VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 marca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 33 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

NOWE PRZEPISY: Jak liczyć nominał czasu pracy ? Autor : prawo
Praca W kodeksie pracy określono technikę liczenia maksymalnego nominału czasu pracy, czyli liczby godzin, które trzeba przepracować w okresie rozliczeniowym. Dla większości zatrudnionych wyliczeń dokonuje się na podstawie normy średniotygodniowej, a przy ruchu ciągłym - normy dobowej. Do końca 2003 r. pracodawcy posługiwali się różnymi technikami, przy czym żadna nie wynikała z przepisów. Mogło to prowadzić do błędnych wyliczeń. Jak liczyć nominał

Ramy czasowe, w jakich pracownik może świadczyć pracę w danym okresie rozliczeniowym
Dwa święta w jednym tygodniu w dni robocze obniżają wymiar czasu pracy tylko o 8 godzin

Maksymalny nominał czasu pracy określa ramy, w których osoba może pracować w danym okresie rozliczeniowym. Ustala się go na podstawie normy średniotygodniowej, dokonując pewnych działań arytmetycznych. Wygląda to następująco: Najpierw mnoży się 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym, co np. przy miesięcznym (np. w maju br.) okresie rozliczeniowym daje 160 godzin (40 godzin razy cztery tygodnie).
Potem do wyniku dodaje się iloczyn ośmiu godzin i liczby dni pozostałych do końca miesiąca, przypadających od poniedziałku do piątku. Wychodzi więc 168 godzin (160 godzin plus osiem razy jeden - za poniedziałek, 31 maja).
Uzyskaną liczbę obniża się o osiem godzin za święto występujące w danym tygodniu (liczonym tradycyjnie, jako siedem kolejnych dni od poniedziałku do niedzieli) w innym dniu niż niedziela. Pamiętać jednak należy, że - w świetle art. 130 § 2 zd. drugie k.p. - gdy w jednym tygodniu w dni robocze wypadną dwa święta, dokonuje się pojedynczej redukcji, czyli jedynie o osiem godzin. Zatem maksymalny nominał czasu pracy w maju to 152 godziny (168 godzin - 8 godzin - 8 godzin).

Wskazana metoda nie dotyczy jednak czasu pracy w ruchu ciągłym albo dla ciągłego zaspokajania potrzeb ludności. Może też nie mieć zastosowania do skróconego czasu pracy.

Obowiązujący pracownika w okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy pomniejsza się o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania podczas tej nieobecności. Reguła ta odnosi się do podstawowego systemu czasu pracy, równoważnego, skróconego, w ruchu ciągłym, itd. Zasady usprawiedliwiania nieobecności określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281)

Przykład:

Pracownik był nieobecny z powodu choroby przez dwa dni. Zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w ramach równoważnego systemu podczas tych dwóch dni powinien on przepracować odpowiednio dwanaście i dziesięć godzin. Jego łączny wymiar czasu pracy przypadający na okres rozliczeniowy zmniejsza się o dwadzieścia dwie godziny.

Przekroczenie obowiązującego pracownika, a ustalonego w ten sposób, wymiaru czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Maksymalny nominał czasu pracy w:
styczniu

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godzin + (2 x 8 godziny; za czwartek i piątek, 28 i 29 stycznia) = 176 godzin,

176 godzin - 8 godzin (za Nowy Rok) = 168 godzin,
lutym

4 x 40 godzin = 160 godzin,
marcu

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godzin + (3 x 8 godzin; za poniedziałek, wtorek i środę, 29, 30 i 31 marca) = 184 godziny,
kwietniu

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godziny + (2 x 8 godzin; za czwartek i piątek, 29 i 30 kwietnia) = 176 godzin,

176 godzin - 8 godzin (za Wielkanoc, 12 kwietnia) = 168 godzin,
maju

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godzin + 8 godzin (za poniedziałek, 31 maja) = 168 godzin,

168 godzin - (2 x 8 godzin; za 1 i 3 maja) = 152 godziny,
czerwcu

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godzin + (2 x 8 godzin; za wtorek i środę, 29 i 30 czerwca) = 176 godzin,

176 godzin - 8 godzin (za Boże Ciało, 10 czerwca) = 168 godzin,
lipcu

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godzin + (2 x 8 godzin; za czwartek i piątek, 29 i 30 lipca) = 176 godzin,
sierpniu

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godzin + (2 x 8 godzin; za poniedziałek i wtorek, 30 i 31 sierpnia) = 176 godzin,
wrześniu

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godzin + (2 x 8 godzin; za czwartek i piątek, 29 i 30 września) = 176 godzin,
październiku

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godzin + 8 godzin (za piątek, 30 października) = 168 godzin,
listopadzie

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godzin + (2 x 8 godzin; za poniedziałek i wtorek, 29 i 30 listopada) = 176 godzin,

176 godzin - (2 x 8 godzin; za 1 i 11 listopada) = 160 godzin,
grudniu

4 x 40 godzin = 160 godzin,

160 godzin + (3 x 8 godzin; za środę, czwartek i piątek, 29, 30 i 31 grudnia) = 184 godziny,

184 godziny - 8 godzin (za 25 grudnia) = 176 godzin.

Łączny maksymalny nominał czasu pracy w 2004 r. wynosi więc 1888 godzin.

W ruchu ciągłym inaczej

Odrębnie unormowano sposób ustalania obowiązującego pracownika w okresie rozliczeniowym nominału czasu pracy w ramach ruchu ciągłego. Robi się to następująco:
mnoży się 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych okresu rozliczeniowego, z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych wynikających z 5-dniowego tygodniowego czasu pracy, co np. w lutym br. wygląda następująco: 8 godzin x 20 dni = 160 godzin,
potem do wyniku dodaje się liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy. Nie może ona przekraczać 4 godzin na każdy tydzień okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło takie przedłużenie. Zakładając, że w danej firmie wymiar czasu pracy w dwóch tygodniach przedłużono do 43 godzin, to ogólny wymiar czasu pracy w tym okresie rozliczeniowym ustala się, dodając 6 godzin do 160:

160 godzin + 6 godzin = 166 godzin.

Odmienny sposób ustalania wymiaru czasu pracy w ruchu ciągłym wynika ze specyfiki tego systemu, zakładającego z jednej strony pracę w niedziele i święta, z drugiej zaś - wydłużenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
Źródło:Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,427556037903 sekund.