VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 lutego 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 35 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Wypadki: Wypadek przy modernizacji linii kolejowej Autor : God
Ogólne informacje Po około trzech godzinach pracy doszło do zatkania się leja zsypowego oraz zablokowania przenośnika taśmowego, odprowadzającego zanieczyszczenia odsiane z tłucznia, znajdującego się pod zsypem oczyszczarki (w części, w której znajdował się przesiewacz). Poszkodowany wraz z kolegą przystąpił do usunięcia awarii. Jeden z nich stojąc na przesiewaczu wyciągał z góry zapychające lej kawałki korzeni, a drugi - wszedł pod maszynę i udrażniał lej od spodu. Po oczyszczeniu leja okazało się, że pomiędzy bęben napinający przenośnika taśmowego a konstrukcję urządzenia dostał się tłuczeń, który zablokował urządzenie. Poszkodowany postanowił usunąć tłuczeń przy użyciu metalowego łomu. W momencie, kiedy wybił kamień, taśma ruszyła i pociągnęła łom, którego zagięty koniec zahaczył o rękawicę założoną na lewą dłoń pracownika. W wyniku tego dłoń została wciągnięta pomiędzy obracający się bęben taśmociągu a konstrukcję, co spowodowało częściową amputację drugiego i trzeciego palca.


W momencie zaistnienia zdarzenia na miejscu przebywał za­równo operator urządzenia - oczyszczarki, jak i brygadzista. Jak ustalił inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, na czas wykonywania operacji odblokowa­nia taśmociągu urządzenie nie zostało wyłączone.Widok oczyszczarki z boku: strzałką oznaczono miejsce, w którym poszkodowany wszedł pod oczyszczarkę w celu odblokowania przenośnika taśmowego


Ustalenia Inspektora PracyZgodnie z § 58 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i po­lityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól­nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.) maszyny, których uszko­dzenie stwierdzono w czasie pracy powinny być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasilania energią. Wznowienie pra­cy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest niedopuszczalne.

Z kolei w zakładowej instrukcji bezpiecznego wykonywa­nia prac podczas oczyszczania tłucznia, w części dotyczącej zaleceń dla operatora oczyszczarki tłucznia, znajdował się za­pis: „Przed przystąpieniem do konserwacji i oczyszczenia elementów mechanicznych, należy zawsze wyłączyć silnik, wyłączyć włącznik głównego zasilania i odłączyć zasilanie dla wykonywania niektórych prac (...)".


Z analizy zdarzenia wynikało, że powyższe przepisy nie były przez pracowników, w tym poszkodowanego, przestrzegane.

Co więcej, inspektor pracy ustalił, że wykony­wanie podobnych prac (oczyszczanie leja, odblokowywanie taśmociągu) przy niewyłączonym zasilaniu było w firmie regułą.

Operatorem oczyszczarki był obywatel Włoch, od­delegowany do pracy w polskim oddziale włoskiej firmy

budowlanej specjalizującej się w pracach to­rowych.

Pracownik ten opuścił Polskę przed zakończeniem inspekcji.W trakcie kontroli inspektor ustalił, że po­szkodowany został dopuszczony przez osoby nadzorujące prace do obsługi oczyszczarki bez wymaganych do obsługi tego typu urządzeń spe­cjalnych kwalifikacji - pracował na stanowisku operatora przesiewacza.


Ponadto inspektor stwierdził, że dwaj wło­scy operatorzy innych maszyn wykorzystywa­nych przy budowie torów - zgrzewarki szyn i podbijarki toru - nie zostali poddani proce­durze uznania kwalifikacji zawodowych na za­sadach   określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach człon­kowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394).


Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez inspektora z Ministerstwa Nauki i Szkolnic­twa Wyższego, osoba, która uzyskała kwali­fikacje w zawodzie „prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych" w innym państwie członkowskim UE potrzebuje ich oficjalnego uznania w Polsce. Organem wła­ściwym, uznającym kwalifikacje w ww. za­wodzie jest prezes Urzędu Transportu Kole­jowego 


Widok urządzenia od spodu: przenośnik taśmowy odprowadzający zanieczyszczenia odsiane z tłucznia; strzałką wskazano miejsce pomiędzy bębnem napinającym a konstrukcją stalowy), w którym zakleszczył się tłuczeń blokujący przenośnikPrzyczyny wypadku


 Na podstawie zeznań świadków i poszkodowanego oraz analizy okoliczności zdarzenia inspektor pracy za przyczyny wypadku uznał:


 wykonywanie przez poszkodowanego czynności wybijania tłucznia blokującego przenośnik taśmowy oczyszczarki bez wcześniejszego wyłączenia zasilania przenośnika,


 tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad działaniem grupy pra­cującej przy oczyszczarce tłucznia był brygadzista - obywatel Włoch, oddelegowany do pracy w polskim oddziale włoskiej firmy, który opuścił Polskę przed zakończeniem kontroli,


 nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane zlekceważeniem zagrożenia.

W wyniku kontroli, w związku z dopuszczeniem pracow­ników nieposiadających odpowiednich kwalifikacji do obsłu­gi maszyn, inspektor pracy zastosował karę mandatu wobec kierownika budowy - polskiego pełnomocnika włoskiej firmy budowlanej.

Ponadto skierował zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez obywateli Włoch - bryga­dzistę i operatora czy szczarki, przy eksploatacji której doszło do wypadku, przestępstwa określonego w art. 220 § 1 kodeksu karnego, w zbiegu z art. 157 § 1 kk, polegającego na narażeniu poszkodowanego na niebezpieczeństwo utraty życia albo cięż­kiego uszczerbku na zdrowiu.
Strona << | 1 | 2 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,364216089249 sekund.