VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 03 grudnia 2021
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi?
Szybko otrzymasz poradę zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 41 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Autor : inspekcjapracy _DNIA 23-04-2003 - 09:54 | 5573 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna umowa na czas określony
NOWE PRZEPISY Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła znaczne ułatwienia dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w ramach kolejnej umowy o pracę.Autor : poradnik _DNIA 22-04-2003 - 06:49 | 3598 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP Unijne w Famedzie 599
Praca Na podstawie analizy zmian w prawie i specjalnego kalendarium przygotowano w Famedzie szczegółowy plan działań dostosowujących spółkę do spełnienia wymagań prawnych w zakresie BHP. Wymienia się w nim 24 zadania oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację i daty zakończenia. - Przeważnie z zapasem, jeśli chodzi o czas - podkreśla Tomasz Działo. Trzeba będzie m.in. docieplić stropy i wymienić okna w magazynie wyrobów gotowych, wyremontować niektóre szatnie, umywalnie i posadzki, zainstalować żaluzje na wydziale montażu, obniżyć natężenie hałasu na niektórych stanowiskach w szlifierni, ślusarni i stolarni, przeszkolić pracowników dokonujących wymiany butli gazowych w wózkach akumulatorowych, wprowadzić wymagane znaki BHP w pomieszczeniach i znaki drogowe na drogach wewnątrz zakładu.
Autor : poradnik _DNIA 20-04-2003 - 18:56 | 5659 raz(y) oglądano.
Praca "Bezpieczeństwo na placu budowy"

Autorem poradnika online "Bezpieczeństwo na placu budowy" jest Zygmunt Wieczorek. Książka przeznaczona jest dla dla osób sprawujących nadzór techniczny na placu budowy. W publikacji zostały omówione obowiązki i uprawnienia nadzoru technicznego, najczęstsze nieprawidłowości na placu budowy oraz prace budowlane stwarzające największe zagrożenia.

(Cały artykuł: 'Poradnik' |87 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : poradnik _DNIA 20-04-2003 - 10:53 | 4088 raz(y) oglądano.
artykułów : Ryzyko Zawodowe w pięciu krokach
NOWE PRZEPISY Model do opracowania ryzyka zawodowego opracowany na stronach PIPAutor : poradnik _DNIA 19-04-2003 - 07:59 | 4665 raz(y) oglądano.
artykułów : Ochrona środowiska . Pozwolenia zintegrowane.
Ochrona Środowiska Polscy negocjatorzy ustalili, że każdy zakład musi mieć pozwolenie zintegrowane do 1 stycznia 2004 r. lub co najmniej musi rozpocząć procedurę wdrażania tej dyrektywy, czyli złożyć wniosek w stosownym urzędzie. Do tej pory nie zostało jednak wydane ani jedno pozwolenie zintegrowane, a jedynie złożono trzy stosowane wnioski. Z drugiej strony szacuje się, że około 2500 zakładów przemysłowych do prowadzenia działalności na wspólnym rynku europejskim będzie musiało posiadać pozwolenia zintegrowane.
Autor : abecadlo _DNIA 18-04-2003 - 14:07 | 4530 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2003 r.
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązek tworzenia funduszu spoczywa na pracodawcach:Autor : bhpekspert _DNIA 17-04-2003 - 21:42 | 4724 raz(y) oglądano.
artykułów : Sąd Pracy. Pracownik dochodzi praw.
Praca W jakich sprawach pracownik może liczyć na pomoc sądu ?
Możliwość wystąpienia przez pracownika do sądu z określonymi roszczeniami wobec pracodawcy, który bądź to nie wywiązał się ze swoich obowiązków wobec niego, bądź też podjął wobec pracownika działania niezgodne z prawem to najlepsza – bo pozostająca w gestii niezawisłego sądu – gwarancja ochrony jego praw.Autor : poradnik _DNIA 16-04-2003 - 07:04 | 3981 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Hutnictwo. Ochrona Środowiska -Nowe akty prawne
NOWE PRZEPISY USTAWA
z dnia 12 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
(Dz. U. Nr 56, poz. 495)


Autor : poradnik _DNIA 14-04-2003 - 12:08 | 4532 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Roboty budowlane BHP Rozporządzenie obowiązuje od 20.09.2003
NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 402) reguluje:Autor : poradnik _DNIA 13-04-2003 - 09:27 | 10827 raz(y) oglądano.
artykułów : Urlop na żądanie również dla nauczyciela
Praca Czy pracodawca musi zawsze udzielić urlopu „na żądanie” pracownika, bez względu na konsekwencje?Autor : poradnik _DNIA 10-04-2003 - 08:10 | 4045 raz(y) oglądano.
artykułów : Związek zawodowy -Spory zbiorowe
Praca Wejście w spór zbiorowy z pracodawcą to też kontrola jego działalności. Zasady oraz tryb prowadzenia i rozwiązywania sporów pracodawcy z pracownikami reguluje ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (patrz podstawa prawna).
Autor : poradnik _DNIA 10-04-2003 - 08:04 | 5158 raz(y) oglądano.
artykułów : Co kontrolują związki Uprawnienia dotyczące spraw indywidualnych
Praca Zgodnie z art. 232 kodeksu pracy, jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika nie zrzeszonego w związku – zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.
Autor : poradnik _DNIA 10-04-2003 - 07:54 | 5489 raz(y) oglądano.
artykułów : Uprawnienia kontrolne związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy
Praca Każdy pracodawca musi liczyć się z tym, iż zawita do niego inspektor pracy, kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy pracownicy urzędów pracy. Tego typu kontrole zdarzają się jednak tylko co pewien czas. Działające u pracodawcy związki zawodowe kontrolują go natomiast na bieżąco.
Autor : poradnik _DNIA 09-04-2003 - 06:17 | 3667 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowe rządy w Państwowej Inspekcji Pracy
Praca Rozmowa z Anną Hintz – Głównym Inspektorem Pracy.Autor : poradnik _DNIA 08-04-2003 - 22:51 | 7532 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Uprawnienia i zadania Państwowego Inspektora Pracy
Praca Inspektor pracy ma prawo przeprowadzenia o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia, kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, we wszystkich podmiotach, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne. Naruszenie przepisów daje inspektorowi prawo wydania nakazu (decyzji administracyjnej):


Autor : inspekcjapracy _DNIA 08-04-2003 - 15:56 | 3943 raz(y) oglądano.
artykułów : Nieuzasadnione przywileje związkowców
Orzecznictwo Przepis nakładający na pracodawców obowiązek uzyskania zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem komisji rewizyjnej jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.
Autor : inspekcjapracy _DNIA 08-04-2003 - 15:04 | 5976 raz(y) oglądano.
HACCP : Od maja 2004 Firmy zajmujące się żywnością obowiązuje HACCP
NOWE PRZEPISY Żywność. Wyższe standardy dla małych i średnich firm.Autor : poradnik _DNIA 07-04-2003 - 23:27 | 4220 raz(y) oglądano.
artykułów : Mecenas łamie prawo
Przestępstwa Marek Barczyk, adwokat skazany prawomocnym wyrokiem za paserstwo, dalej prowadzi nielegalne interesy. W ubiegłym roku sprzedał dom, którego nie był właścicielem, trzy lata temu wziął prowizję za załatwienie kredytu w banku, ale nie wywiązał się ze zobowiązania.

Autor : poradnik _DNIA 07-04-2003 - 02:50 | 86097 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP W BIURZE
Praca Prowadzeniu wielu rodzajów działalności towarzyszą prace o charakterze administracyjno-biurowym, polegające na wykonywaniu rutynowych czynności biurowych oraz na częstym kontakcie z interesantami.

(Cały artykuł: 'BHP W BIURZE' |6846 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : kodekspracy _DNIA 07-04-2003 - 02:50 | 10068 raz(y) oglądano.
artykułów : Wybrane rodzaje urlopów pracowniczych
Prawo Pracy NOWELIZACJA Urlopy bezpłatne

Przy okazji omawiania zagadnień dotyczących czasu pracy nie sposób nie wspomnieć o urlopach, mimo że w czasie urlopu pracownik nie świadczy pracy. Okres urlopu ma jednak wpływ na rozkład czasu pracy u pracodawcy zatrudniającego pracownika. Pracodawca musi bowiem w tym czasie zaplanować tak pracę innych pracowników, by nie powodowało to zaległości i niepotrzebnych zastojów. W wyjątkowych przypadkach pracodawca może też odwołać pracownika z urlopu.Autor : poradnik _DNIA 06-04-2003 - 09:04 | 2609 raz(y) oglądano.
artykułów : Umowa. Jak zawrzeć umowę o pracę?
Praca Link do Rzeczpospolita
Jak zawrzeć umowę o pracę?<br

(|11 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : Roman _DNIA 06-04-2003 - 08:01 | 6245 raz(y) oglądano.
artykułów : Budowlane materiały,firmy-Sprzedać się obcym. art nr 576
Gospodarka Zamiast się jednoczyć, producenci czekają na lepsze czasy. Mogą ich nie doczekać.Sprzedać się obcym! - oto marzenie Adama, ponad 40-letniego pracownika oświęcimskiego Ecobetu, jednego z największych producentów betonu komórkowego w południowej Polsce.Autor : kodekspracy _DNIA 06-04-2003 - 00:08 | 3857 raz(y) oglądano.
artykułów : UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z MACIERZYŃSTWEM art. nr 574
NOWE PRZEPISY Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego. Pracownicy przysługują również inne uprawnienia związane z macierzyństwem.Autor : poradnik _DNIA 05-04-2003 - 21:27 | 4789 raz(y) oglądano.
artykułów : Pijany w pracy art.nr 573
Praca Zwolnienie z pracy pijanego pracownika, to nie taka prosta sprawa. Jeśli odmówi on poddania się badaniu stanu trzeźwości, pracodawca pozostaje praktycznie bezradny.Autor : poradnik _DNIA 05-04-2003 - 07:47 | 4478 raz(y) oglądano.
artykułów : Bhp przy pracach administracyjno-biurowych art.nr 572
Praca Wiele obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy zatrudniającym pracowników administracyjno-biurowych. Dotyczą one m.in. badań lekarskich pracowników, szkoleń z zakresu bhp, a także zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Autor : kodekspracy _DNIA 05-04-2003 - 07:13 | 10240 raz(y) oglądano.
artykułów : Praca w warunkach szkodliwych art.nr 571
Praca Czytelnik pracuje w pewnej firmie na stanowisku spawacza. Pyta Czy na ww. stanowisku przysługuje mi dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Pracodawca twierdzi, że ww. dodatek jest wliczony w stawkę osobistego zaszeregowania. Poza tym, pyta również czy pracując jako spawacz może przejść wcześniej na emeryturę w związku z tym, że pracuje w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia?Autor : kodekspracy _DNIA 05-04-2003 - 07:06 | 4716 raz(y) oglądano.
artykułów : Emerytury pomostowe art.nr570
Praca Emerytury pomostowe już niedługo będą pełnić podobną rolę, co obecnie wcześniejsze emerytury. Mają jednak objąć węższe kategorie osób.Autor : kodekspracy _DNIA 05-04-2003 - 07:02 | 11370 raz(y) oglądano.
Choroby Zawodowe : Choroby Zawodowe Regulacje Prawne (art.nr 569)
Zdrowie Choroby z wykazu chorób zawodowych podlegają uwzględnieniu przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych, jeśli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić, że chorobę spowodowało działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.Autor : poradnik _DNIA 05-04-2003 - 03:59 | 6056 raz(y) oglądano.
artykułów : Równoważne normy czasu pracy nr.568
NOWE PRZEPISY System równoważnych norm czasu pracy określa art. 1294 k.p., zgodnie z którym, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, np. system ten stosuje się w handlu i gastronomii. Jednak w tym rozkładzie czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Autor : kodeks _DNIA 04-04-2003 - 00:38 | 4611 raz(y) oglądano.
artykułów : Nieobecności w pracy 567
NOWE PRZEPISY Zgodnie z art. 1299 k.p., wymiar czasu pracy określony w art. 129 k.p. (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy) ulega obniżeniu w danym okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Zasady udzielania zwolnień od pracy i usprawiedliwiania nieobecności określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281).


Usprawiedliwianie nieobecności
i powiadamianie o niej pracodawcy

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132   >

Germantech Jobs


SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,04698109627 sekund.