EMISJE CO2 [1]: UWAGA JEST PROJEKT KPRU2 z 12.02.2008 [2]

Autor : God Dodano: 13-02-2008 - 15:21
Ochrona Środowiska [3]
Realizując zapisy ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784), Krajowy Administrator przygotował projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012, który został przekazany Ministerstwu Środowiska. W dniu 27 grudnia 2007 r. projekt rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia KPRU został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jednocześnie projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. W ramach konsultacji, w okresie od 11 do 18 stycznia 2008 r., wpłynęło około 200 pism zawierających uwagi zainteresowanych podmiotów. Po przeanalizowaniu wyników konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych resort środowiska przeprowadził szereg spotkań z przedstawicielami poszczególnych branż, związków zawodowych oraz ekspertami, a także z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W efekcie dokonanej analizy wyników konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia musiał ulec daleko idącym zmianom. Wprowadzone zmiany miały na celu uwzględnienie zgłoszonych w toku konsultacji propozycji i wniosków. W szczególności, w następstwie uzgodnień międzyresortowych, nastąpiły istotne zmiany w alokacji uprawnień zarówno na sektory, jak i poszczególne instalacje. Zakres wprowadzonych do projektu zmian powoduje konieczność poddania go ponownym konsultacjom.

Uwagi do nowego rozporządzenia prosimy kierować do Departamentu Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Poczta elektroniczna: Departament.Globalnych.Problemow.Srodowiska.i.Zmian.Klimatu@mos.gov.pl [4] oraz do wiadomości Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa. Poczta elektroniczna: kpru@kashue.pl [5]. Termin zgłaszania uwag upływa z dniem 26.02.2008.


Treść projektu rozporządzenia do pobrania: PDF [6] (1.4MB)

  


Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [7]
Links
  [1] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=16
  [2] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1158
  [3] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=77
  [4] http://www.bhpekspert.pl/mailto:Departament.Globalnych.Problemow.Srodowiska.i.Zmian.Klimatu@mos.gov.pl
  [5] http://www.bhpekspert.pl/mailto:kpru@kashue.pl
  [6] http://www.mos.gov.pl/2aktualnosci/informacje_rp/materialy/2008.02.12/kpru-2.pdf
  [7] http://www.bhpekspert.pl/user.php