OCHRONA ŚRODOWISKA [1]: "BHP"Czy można poddać odzyskowi odpady inne niż ujęte w pozwoleniu? [2]

Autor : God Dodano: 03-04-2008 - 10:00
Ochrona Środowiska [3]

Czy można poddać odzyskowi odpady inne niż ujęte w pozwoleniu?


2008-03-31

Pytanie:


Prowadzę firmę, która posiada pozwolenie na odzysk odpadów w procesie R-3 (kompostowanie). Chciałabym przyjąć odpady, których nie obejmuje moje pozwolenie, jednak przeznaczone do odzysku w procesie R-10 (osady z klarowania wody 190901 i 190902).Moja firma zajmuje się też zakładaniem terenów zielonych i mogę wykorzystać te osady do założenia zieleni w pasach przy autostradzie (umożliwia to nowe rozporządzenie o odzysku poza instalacjami). Czy mogę przyjąć te odpady i czy przyjmując je, wliczam je do limitu odpadów, jaki mam określony w pozwoleniu?


Odpowiedź:


Nie ma możliwości poddawania odzyskowi odpadów innych niż są ujęte w zezwoleniu. A więc nie można przyjąć przedmiotowych odpadów do przetwarzania w ramach posiadanego zezwolenia, które nie obejmuje ani przedmiotowych odpadów ani procesu odzysku R10.


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku wskazuje, jakie rodzaje odpadów i w jakich ilościach oraz w jakim procesie odzysku mogą być przetwarzane. Z opisu wynika, iż w uzyskanym zezwoleniu nie ma przedmiotowych rodzajów odpadów oraz zezwolenie nie dotyczy procesu odzysku R10. Fakt dopuszczenia danych odpadów do odzysku w procesie R10 w rozporządzeniu nie zwalnia podmiotów z obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie tej działalności zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Należy także zaznaczyć, że rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 228, poz. 1685) dopuszcza poddawanie odzyskowi w procesie R10 tylko rodzaj odpadu o kodzie 19 09 02 - osady z klarowania wody. Odpad o kodzie 19 09 01 jest niedopuszczony do takiego stosowania.


W pytaniu poruszono kwestie stosowania odpadów na pasach zieleni wzdłuż autostrad. Do takiego wykorzystania został dopuszczony tylko jeden rodzaj odpadu ex 19 05 03 - materiał po procesie kompostowania, jeśli zostaną spełnione szczegółowe warunki z ww. rozporządzenia.


W związku z tym, zainteresowany powinien wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na prowadzanie działalności w zakresie odzysku odpadów w procesie R10, podając wymagane informacje we wniosku, m.in. rodzaj odpadu, który będzie poddawany odzyskowi oraz jego ilości.


Natomiast rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) dopuszcza wykorzystanie odpadów o kodzie 19 09 02 w procesie odzysku R14 w działaniu 12 dotyczącym technicznego sposobu zamknięcia składowisk odpadów.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [4]
Links
  [1] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=4
  [2] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1161
  [3] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=77
  [4] http://www.bhpekspert.pl/user.php