BHP Europejskie [1]: Kto ma płacić składki na ubezpieczenia społeczne [2]

Autor : cake Dodano: 20-04-2004 - 07:09
Praca [3]
Zarówno z zatrudnieniem pracowników, jak i z prowadzeniem działalności gospodarczej wiążą się liczne obowiązki ubezpieczeniowe. Tak jest nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej. Przy czym każde państwo członkowskie UE ma swój odrębny system zabezpieczenia społecznego. Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa Unii obok polskich przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych obowiązywać będą przepisy wspólnotowe, m.in. Rozporządzenie EWG 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty. Rozporządzenie to zawiera reguły kolizyjne w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznych, czyli odpowiada na pytania, do jakiego systemu zatrudnieni i oddelegowani pracownicy należą, a tym samym, w którym kraju należy za nich odprowadzać składki. Prawdziwą kopalnią wiedzy na temat norm kolizyjnych ? i nie tylko ? jest wydana ostatnio przez Wydawnictwo C.H. Beck w serii Prawo dla firm książka Tomasza Majora i Beaty Pawłowskiej ?Ubezpieczenie społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą?. Czytelnicy obok omówienia norm kolizyjnych wraz z komentarzem znajdą tu też tłumaczenia najistotniejszych regulacji z dziedziny zabezpieczenia społecznego oraz przykłady sentencji i uzasadnień wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczących określania właściwego ustawodawstwa oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jak wynika z informacji zamieszczonej na okładce, publikacja ta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców zatrudniających w Polsce cudzoziemców oraz tych wysyłających swoich pracowników za granicę. Pomocna może być także pracownikom instytucji wydających decyzje dotyczące szeroko rozumianych zabezpieczeń społecznych i sędziów orzekających w tych sprawach oraz radców prawnych i adwokatów. Źródło:Gazeta prawna

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [4]
Links
  [1] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=7
  [2] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=895
  [3] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=52
  [4] http://www.bhpekspert.pl/user.php