BHP Europejskie [1]: Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2004 [2]

Autor : prawo Dodano: 03-05-2004 - 18:32
Zdrowie [3]
Budownictwo jest jedną z największych gałęzi przemysłu w Europie, o rocznych obrotach przekraczających 900 mld euro i zatrudnieniu przekraczającym 12 mln osób jedynie w 15 państwach UE. Niestety ma ona jednocześnie jedne z najgorszych notowań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Szacuje się, że braki w tym zakresie przekładają się na wymierne koszty ekonomiczne firm oraz podatników i wynoszą ok. 75 mld euro rocznie, nie wspominając o ludzkim cierpieniu. Mimo, że na przestrzeni lat osiągnięto już znaczny postęp w zakresie poprawy warunków bhp w tej gałęzi ? dzięki bliższej współpracy przedsiębiorców, pracowników i pracodawców, wciąż istnieją duże możliwości ich dalszej poprawy. Celem tegorocznego Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, w szczególności poświęconego budownictwu, jest pomoc wszystkim stronom zaangażowanym w tej gałęzi przemysłu, w zrozumieniu potrzeb i zbudowaniu bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej produktywnego środowiska pracy. Kampania prowadzona przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i finansowana przez UE obejmie szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości kluczowych problemów i propozycji ich rozwiązań. Niniejszy pakiet informacyjny opisuje uwarunkowania tych problemów i szczegółowo podaje możliwości przyłączenia się do kampanii. OTWÓRZ Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2004 [4]

OTWÓRZ Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy [5]

OTWÓRZ PORTAL UNI EUROPEJSKIEJ [6]

OTWÓRZ PORTAL POLSKA [7]

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [8]
Links
  [1] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=7
  [2] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=913
  [3] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=62
  [4] http://ew2004.osha.eu.int/index_pl.htm
  [5] http://www.bp.edu.pl/
  [6] http://www.europa.eu.int/index_pl.htm
  [7] http://www.polska.pl/
  [8] http://www.bhpekspert.pl/user.php