VORTAL BHP
Nowy portal internetowy BHP


szkolenia: Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny część 2
Autor: God Dodano: sobota, 17 października 2020 - 18:41
Służba bhp


3.4.19.Zasady ochrony przeciwpożarowej, postępowanie w razie powstania pożaru oraz zasady ewakuacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obiekty i budynki - w zależności od zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia ogniowego - powinny być wyposażone w odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty.

Sprzęt powinien być utrzymany w pełnej sprawności do użycia.


Zasadniczym celem szkolenia przeciwpożarowego jest nauczenie ludzi prawidłowego reagowania w przypadku powstania pożaru oraz sprawnego ewakuowania się w bezpieczne miejsce.


W razie zauważenia pożaru, należy podjąć próbę jego ugaszenia w zarodku przy pomocy dostępnych środków gaśniczych, alarmując równocześnie otoczenie. Podejmując próbę ugaszenia pożaru należy pamiętać, aby zapewnić sobie drogę odwrotu (ucieczki).


Trzeba też pamiętać, że gaśnica i hydrant służą do gaszenia pożaru, gdy ma on niewielkie rozmiary, oraz że gaśnice mają ograniczoną ilość środka gaśniczego i ograniczony czas działania (od kilku do kilkunastu sekund).

 Do pożarów, które w większości przypadków można ugasić podręcznymi środkami gaśniczymi, można zaliczyć każdy mały pożar, podczas którego wysokość płomieni nie przekracza wysokości osoby, i który nie obejmuje sąsiednich elementów, obiektów lub materiałów, a jednocześnie warunki w pomieszczeniu (temperatura, zadymienie) pozwalają na bezpieczne prowadzenie działań.


W praktyce takie małe pożary to np. palący się kosz na śmieci, w którym ogień został wzniecony na skutek wrzucenia niedopałka, czy pożar powstały wskutek zwarcia przeciążonej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej w urządzeniach biurowych, takich jak kopiarka, czajnik elektryczny, ekspres do kawy, telewizor, itp.
Podczas instruktażu wstępnego każdy pracownik powinien być poinstruowany, gdzie znajdują się środki gaśnicze (gaśnice, koce gaśnicze, hydranty itp.), przyciski alarmowe oraz przeszkolony w zakresie stosowania tych środków.

Jeżeli nie ma szans na ugaszenie ognia, należy uruchomić alarm, wciskając przycisk alarmowy.


Niezależnie od tego, jak najszybciej należy powiadomić straż pożarną (tel. 998) oraz przełożonych. Jeżeli budynek wyposażony jest w dźwiękowy system ostrzegawczy, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi w komunikatach.


Podczas szkolenia należy zapoznać się z planem ewakuacji budynku, z drogami ewakuacyjnymi (minimum dwoma) oraz zapamiętać kierunek poruszania się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego – na wypadek konieczności ewakuacji po ciemku.


W przypadku ogłoszenia ewakuacji należy opuścić budynek zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi.


Podczas pożaru nigdy nie należy korzystać z windy, gdyż może ona zatrzymać się między piętrami lub na piętrze, na którym jest pożar.
 
Strona << | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj sięBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,040641 Seconds