VORTAL BHP
Nowy portal internetowy BHP


szkolenia: Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny część 1
Autor: God Dodano: sobota, 17 października 2020 - 18:55
Służba bhp Szczegółowy program instruktażu ogólnego n (program przykładowy) l.p.
Zagadnienia szczegółowe Czas w min. Nr omówienia tematu Istota BHP - definicje.

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bhp

Obowiązki i uprawnienia osób kierujących pracownikami.

 Obowiązki i uprawnienia pracownika w zakresie bhp.

 Obowiązki i uprawnienia służby bhp.

Obowiązki i uprawnienia Komisji BHP i przedstawicieli pracowników.

Obowiązki i uprawnienia społecznej inspekcji pracy.

 Odpowiedzialność pracodawcy i osoby kierującej pracownikami w zakresie bhp.

Odpowiedzialność pracownika w zakresie bhp.

Wymagania dotyczące oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Ogólne i specyficzne* zagrożenia występujące w zakładzie pracy.

Środki zapobiegawcze dostosowane do ww. zagrożeń.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, jakie będą zajmować uczestnicy szkolenia

Ocena zgodności i minimalne wymagania bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn.

 Minimalne wymagania bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń elektrycznych i innych.

 Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy obsłudze środków transportu zakładowego.

 Instrukcje obsługi i instrukcje stanowiskowe bhp.


 Zasady przydziału:

odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i środków czystości.

Profilaktyczna opieka lekarska, w tym obowiązkowe badania lekarskie.

Zasady ochrony przeciwpożarowej.

 Postępowanie w razie powstania pożaru.

Zasady ewakuacji w razie pożaru

Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku.

 Punkty i apteczki pierwszej pomocy.

Specyficzne zagrożenia powinny dotyczyć zakładu pracy, w którym są zatrudnione szkolone osoby.

Odbycie instruktażu pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.


 
Strona << | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj sięBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,040592 Seconds