VORTAL BHP
Nowy portal internetowy BHP


szkolenia: Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny część 1
Autor: God Dodano: sobota, 17 października 2020 - 18:55
Służba bhp Szczegółowy program instruktażu ogólnego n (program przykładowy) l.p. Zagadnienia szczegółowe Czas w min. Nr omówienia tematu Istota BHP - definicje. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bhp Obowiązki i uprawnienia osób kierujących pracownikami. Obowiązki i uprawnienia pracownika w zakresie bhp. Obowiązki i uprawnienia służby bhp. Obowiązki i uprawnienia Komisji BHP i przedstawicieli pracowników. Obowiązki i uprawnienia społecznej inspekcji pracy. Odpowiedzialność pracodawcy i osoby kierującej pracownikami w zakresie bhp. Odpowiedzialność pracownika w zakresie bhp. Wymagania dotyczące oznakowania miejsc niebezpiecznych. Ogólne i specyficzne* zagrożenia występujące w zakładzie pracy. Środki zapobiegawcze dostosowane do ww. zagrożeń. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, jakie będą zajmować uczestnicy szkolenia Ocena zgodności i minimalne wymagania bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn. Minimalne wymagania bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń elektrycznych i innych. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy obsłudze środków transportu zakładowego. Instrukcje obsługi i instrukcje stanowiskowe bhp. Zasady przydziału: odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i środków czystości. Profilaktyczna opieka lekarska, w tym obowiązkowe badania lekarskie. Zasady ochrony przeciwpożarowej. Postępowanie w razie powstania pożaru. Zasady ewakuacji w razie pożaru Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku. Punkty i apteczki pierwszej pomocy. Specyficzne zagrożenia powinny dotyczyć zakładu pracy, w którym są zatrudnione szkolone osoby. Odbycie instruktażu pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
 
Strona << | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj sięBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,035404 Seconds