VORTAL BHP
Nowy portal internetowy BHP


szkolenia: Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny część 1
Autor: God Dodano: sobota, 17 października 2020 - 18:55
Służba bhp Dodajmy, że k.p. identycznie traktuje samego pracodawcę stanowiąc, że pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Jednym z tych obowiązków jest umiejętność skutecznego przeprowadzenia szkolenia pracownika. Wyjaśnijmy, że obowiązek ten obciąża nie tylko pracodawcę, lecz również kadrę kierowniczą, która powinna umieć sprawnie przeprowadzić instruktaż stanowiskowy, a także służbę bhp, odpowiedzialną za przeprowadzanie instruktażu wstępnego nowo przyjmowanych pracowników. Pracodawca ma ponadto obowiązek, w razie wykonywania pracy na terenie danego zakładu przez pracownika z innej firmy, poinformować zarówno tego pracownika, jak i jego pracodawcę o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Otrzymanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem. Wszystkie aspekty realizacji szkoleń, nie tylko zresztą z zakresu bhp, nazywane są "metodyką szkoleń”. Co to pojęcie znaczy? Metodyka to zbiór zasad i sposobów dotyczących wykonywania jakiejś pracy i osiągania zamierzonych celów. W tym przypadku chodzi o przeszkolenie pracownika i sprawdzenie czy został osiągnięty cel szkolenia, tzn. zweryfikowanie czy pracownik został nauczony bezpiecznie i efektywnie wykonywać powierzoną mu pracę. Co znaczy użyty w tytule artykułu skrót "bhp”, z którym Czytelnik zetknie się niemal na każdej stronie? Jego rozwinięcie to "bezpieczeństwo i higiena pracy” człowieka pracującego. Bardziej szczegółowe objaśnienia wskazują, że chodzi tu o zespół warunków, które muszą być zachowane, aby ludzie mogli pracować bezpiecznie (tj. bez wypadku i bez szkody dla zdrowia) albo zespół przedsięwzięć obejmujący wszystkie działania i angażowane w nie środki, służące zapobieganiu urazom (wypadkom przy pracy), a także stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników, zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Jak więc widzimy definicji jest kilka, ale chyba najbardziej przemawia do wyobraźni pierwsza z nich.
 
Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj sięBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,034586 Seconds