VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 18 maja 2022
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi?
Szybko otrzymasz poradę zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 45 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Outsourcing to sposób na zaoszczędzenie pieniędzy

Outsourcing sprzedaży

Pożyteczne cudze ręce

Dzięki kompleksowym usługom zewnętrznego wykonawcy firma może zrezygnować z własnego zespołu zarządzającego operacjami lub procesami. Daje to oszczędność czasu, pieniędzy i lepszą alokację zasobów ludzkich.

Outsourcing sprzedaży to przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie nią firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tej dziedzinie. Przez zarządzanie sprzedażą rozumiemy kompleksową obsługę – od doradzenia, jakimi kanałami dystrybucji się posłużyć, przez opracowanie wszystkich procesów związanych ze sprzedażą, procedur operacyjnych, rekrutację zespołu, opracowanie systemu szkoleń, motywacji, standardów raportów operacyjnych i zarządczych, aż do automatyzacji wszelkich możliwych procesów.

Ponieważ sprzedaż jest newralgicznym elementem w strategii każdej organizacji, firma zewnętrzna musi funkcjonować jako część tej organizacji, mieć szybki dostęp do wszelkich informacji – marketingowych, produktowych, logistycznych.

Nie znaczy to, że 100 proc. odpowiedzialności ma przejąć jedna firma. Powinno ich być 3–4, żeby nie narażać się na utratę rynku w razie kłopotów partnera. Można też założyć, że niektóre kanały dystrybucji będą zarządzane przez własny zespół sprzedaży, a inne przez firmy zewnętrzne.

Lepsze wykorzystanie zasobów

Jakie korzyści płyną z outsourcingu sprzedaży? Pierwsza i podstawowa – to racjonalna alokacja dostępnych zasobów, tzn. czasu, pieniędzy i ludzi.

Firma zewnętrzna zarządza sprzedażą w istniejącej już infrastrukturze (sieci dystrybucji), którą ewentualnie modyfikuje lub rozwija w zależności od potrzeb klienta.

Dzięki temu przygotowanie kompleksowego rozwiązania przebiega znacznie szybciej niż praca od podstaw w dużej organizacji, gdzie trzeba by przeprowadzić dziesiątki spotkań na każdym szczeblu zarządzania i przekonać co najmniej kilka osób o skrajnie różnych punktach widzenia, uczestniczących w procesie decyzyjnym.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury przynosi również oszczędności finansowe. Gdyby chcieć ją stworzyć i doprowadzić do efektywności – koszty mogłyby być barierą. Tym bardziej że wymagałoby to powołania specjalnego zespołu, który również kosztuje, a zanim nowy kanał dystrybucji zacznie sprzedawać, zespół nie „zarabia”.

W przypadku firmy zewnętrznej dostosowanie istniejącego kanału do potrzeb klienta jest znacznie mniej kosztowne, a grupa przygotowująca zarządza również w danym kanale sprzedażą dla innego klienta, dzięki czemu jej koszty rozkładają się na 2–3 lub więcej firm.

Inny aspekt kosztów to istniejący know how i relacje z dostawcami, podwykonawcami, współpracownikami. Specjalistyczna firma ma je ustalone i stabilne, dzięki czemu może uzyskać ceny niższe niż ktoś, kto na tym rynku zaczyna. Ponadto mała firma, dla której efektywność kosztowa jest podstawą funkcjonowania, potrafi wypracować znacznie niższe ceny niż firma duża, mająca opinię bogatej.


Podstawowe korzyści z outsourcingu sprzedaży to: szybkość wdrożenia projektu (istniejąca sieć, kontakty handlowe, zatrudnieni specjaliści), lepsza jakość (wpływ doświadczenia), redukcja kosztów sprzedaży, nieangażowanie innych działów firmy, brak konieczności budowania własnej struktury wewnątrz firmy oraz aktywizacja sprzedaży w innych kanałach.

Kolejną oszczędnością jest nieangażowanie innych departamentów firmy w operacyjne zarządzanie sprzedażą. Zasoby ludzkie, finanse, logistyka – wszystkie one uczestniczą w tworzeniu procedur i specyfikacji dotyczących raportowania, ale w bieżącym zarządzaniu nie biorą udziału.

Stworzenie dobrego zespołu zarządzającego kanałem sprzedaży wymaga czasu – potrzebnego na rekrutację, zrozumienie nowego biznesu, szkolenia, przebudowy. Poza tym w dużych organizacjach zatrudnienie dodatkowo 20, 50 czy 100 osób to problem nie do przejścia, nawet mimo że ten zespół zarobi na siebie i wygeneruje jeszcze nadwyżkę.

Planowanie budżetu ma to do siebie, że najtrudniej jest w nim przemycić dodatkowe etaty. A w połowie roku jest to właściwie nie do pomyślenia, chociaż mamy jeszcze pieniądze, których nie wydajemy na inne zaplanowane sprawy.

Co robić? Zlecić sprzedaż. Koszty pozostaną takie jak w planie, a zatrudnienie zwiększy się tylko o osobę, która będzie koordynować działania firmy zewnętrznej.

Są i zagrożenia

Podstawową sprawą jest sposób finansowania działalności firmy zewnętrznej. Istnieje kilka możliwości: l finansuje się ją wyłącznie w formie prowizji za każdy sprzedany produkt (usługę) l część wydatków operacyjnych i/lub kapitałowych znajduje się w budżecie firmy kupującej outsourcing (w uzależnieniu od realizacji planu sprzedaży), a firma zewnętrzna otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji, z której pokrywa pozostałe koszty operacyjne i/lub kapitałowe l kupujący pokrywa całość kosztów operacyjnych i kapitałowych i dodatkowo wynagradza firmę zewnętrzną w formie prowizji.

Pierwsza opcja niesie ryzyko, że firma zewnętrzna w wypadku sezonowości sprzedaży może mieć kłopoty z płynnością, gdy z prowizji nie może pokryć kosztów stałych. Zagrożenie utraty płynności jest jednocześnie zagrożeniem utraty rynku dla klienta.

Trzecia opcja jest niebezpieczna, ponieważ klient pokrywa wszelkie koszty operacji sprzedaży bez względu na jej wielkość. Firma znalazłaby się w takiej samej sytuacji, nie zlecając sprzedaży na zewnątrz, przy czym koszty te byłyby wyższe.

Kolejnym zagrożeniem jest pogorszenie jakości usług przez nadmierną konkurencję w poszczególnych kanałach dystrybucji, zakładając, że kanały te są zarządzane przez inne organizacje. Sposobem na ograniczenie tych zjawisk jest m.in. regionalizacja (określenie terenu działania każdej organizacji sprzedażowych, tak aby ze sobą bezpośrednio nie konkurowały), wytyczne dotyczące sposobów przeprowadzania promocji, inne procedury kontroli.

Główne trudności outsourcingu sprzedaży to: ustalenie właściwego (optymalnego) modelu jej finansowania, nadmierna konkurencja (sprzedaż „idzie na żywioł”) powodująca pogorszenie jakości usług oraz napięcia między różnymi organizacjami zarządzającymi sprzedażą oraz niewydolność systemu przepływu informacji.

Możliwe są również kłopoty w komunikacji, jeżeli siedziby firm nie znajdują się w tym samym miejscu lub jeżeli struktura zarządzania projektem jest nieodpowiednia. Sposobem na wyeliminowanie tego zagrożenia są regularne ustrukturyzowane spotkania, wskazanie po jednej osobie odpowiedzialnej za projekt (komunikują się ze sobą) w obu firmach oraz ustalenie standardów raportowania (operacyjnego i zarządczego).


Dodano:  piątek, 05 lipca 2002
Recenzent:  Tadeusz
Wynik:
Powiązany link:  Outsourcing
odsłon: 4598
Język: pol

Autor Jan1 Dodano: 20-07-2002 - 19:07
Twoja ocena:
Jak zaoszczędzić na bezpieczeństwie? Outsourcing (z ang. outside-resource-using) oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie (lub firmom) zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie. Outsourcing jest jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, jego celem jest zwiększenie skuteczności prowadzonej działalności. "Korzystanie z usług firm zewnętrznych pozwala przedsiębiorstwu na skoncentrowanie się na najistotniejszych zadaniach i realizacji priorytetowych celów, związanych z zasadniczą sferą jego działalności, decydującej o jego pozycji. Dzięki minimalizacji wydatków, spowodowanych koniecznością prowadzenia działań nie związanych z podstawowymi funkcjami i celami firmy, umożliwia znaczne obniżenie kosztów własnych. Jako rozwiązanie wspomagające realizację strategii najwyższej jakości, jest naturalną konsekwencją globalizacji i wzrostu konkurencyjności rynków. Umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy - firma outsourcingowa pracuje wtedy, gdy pojawia się konkretne zadanie do wykonania. Dzięki temu firma korzystająca z usług outsourcingu może utrzymać optymalną liczbę etatów, jednocześnie zapewniając sobie wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Zarówno wielkie koncerny międzynarodowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, rozwijając się i rozbudowując struktury, koncentrują się na swoich zasadniczych, strategicznych celach, powierzając wykonywanie zadań pomocniczych firmom świadczącym usługi outsourcingowe. Wg Harvard Business Review outsourcing jest największym odkryciem ostatnich 75 lat. Dotychczas traktowany jako jedno z narzędzi biznesu, outsourcing zaczyna wyznaczać nowy kierunek rozwoju gospodarczego, stając się fundamentem przemian całej współczesnej ekonomii. Dziś jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki, która rewolucjonizuje nasze myślenie o kryteriach i kategoriach efektywnego i nowoczesnego zarządzania, dysponując profesjonalnymi narzędziami, specjalistycznym oprogramowaniem, rozbudowaną infrastrukturą oraz sprawdzonymi i skutecznymi metodami działania, gdzie każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści odnoszą wszyscy. W jaki sposób? W typowej transakcji kupna-sprzedaży dostawca jest zainteresowany przede wszystkim własnym zyskiem, a nie ograniczaniem wydatków kupującego. Outsourcing buduje między kupującym a sprzedającym (w tym przypadku sprzedającym usługi zewnętrzne) nowy rodzaj relacji - relację partnerską. Podobnie, jak w typowej transakcji, zleceniodawca określa tu żądane rezultaty, zaś zleceniobiorca stara się sprostać jego wymaganiom. Ale tym, co różni transakcję kupna-sprzedaży od kontraktu outsourcingowego jest stosunek do finansowych aspektów współpracy. Kontrakt outsourcingowy zakłada zainteresowanie obu partnerów racjonalnym ograniczeniem kosztów oraz optymalizacją procesów świadczenia usług, wymiany towarów czy informacji. Tworzy to zupełnie nowy model więzi pomiędzy firmami - partnerstwo strategiczne, oparte na długofalowej, wzajemnej współpracy, której celem jest maksymalizacja zysków obu stron. Długoterminowe kontrakty outsourcingowe dają obu partnerom gwarancję stałości i zaufania, a wysoka jakość i profesjonalizm usług, świadczonych przez wyspecjalizowane firmy outsourcingowe, zapewnia sprawność obsługi i doskonałą realizację wyznaczonych przez zleceniodawcę zadań. Outsourcing to nowe oblicze biznesu, w którym wielkie i małe firmy stają się równorzędnymi partnerami. Zastosowania Podstawę podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług firm outsourcingowych stanowi precyzyjna i dogłębna analiza funkcjonowania firmy, pozwalająca określić tzw. „core business” - istotę i jądro jej aktywności. Dla każdej firmy - zwłaszcza działającej w warunkach wysokiej konkurencyjności - najważniejsza jest koncentracja na strategii służącej realizowaniu jej podstawowych celów. Jeżeli czynności związane z funkcjami ubocznymi pochłaniają zbyt wiele zasobów ludzkich i finansowych, warto zastanowić się, czy zlecenie ich firmie lub firmom zewnętrznym nie jest przypadkiem wariantem korzystniejszym... Zasada jest jedna - ważne działania i funkcje o znaczeniu strategicznym muszą pozostać pod bezpośrednią kontrolą firmy. Całą resztę możemy powierzyć organizacjom i przedsiębiorstwom outsourcingowym. Firmy outsourcingowe służą zwykle pomocą i profesjonalnym doradztwem w definiowaniu zakresu outsourcingu. Klient może wybrać outsourcing pełny lub selektywny. Outsourcing pełny oznacza objęcie przez firmę zewnętrzną całego zakresu usług, związanych z danym obszarem działalności. Może to być organizacja i nadzorowanie struktur związanych z prowadzeniem i przesyłaniem dokumentacji, obsługa klienta, prowadzenie księgowości, rozliczanie podatków, ale także ochrona, catering lub... bezpieczeństwo pracy. Jeśli klient życzy sobie skorzystać z outsourcingu selektywnego, dokonuje wyboru obszarów objętych umową. Pozwala to na maksymalne dopasowanie usług przedsiębiorstwa zewnętrznego do aktualnych potrzeb firmy i wybranie najkorzystniejszej opcji spośród oferowanych przez zleceniobiorcę wariantów. Najpowszechniejsze obecnie obszary zastosowania outsourcingu związane są z tymi dziedzinami i technologiami, które wymagają przy wdrożeniu sporych nakładów finansowych. To, co dla organizacji zlecającej stanowi tylko koszt, dla firmy outsourcingowej oznaczać musi także zysk. Ta naturalna zasada wymusza podnoszenie efektywności procesów, które, ze względu na brak właściwego warsztatu i konieczność zbytniego absorbowania zasobów ludzkich i finansowych firmy, nie mogłyby być odpowiednio kontrolowane przez zleceniodawcę. Dotyczy to także procesów na tyle kosztownych, że inwestowanie w nie zostaje znacznie ograniczone przez uwarunkowania wewnętrznej polityki finansowej firmy. Outsourcing jest tutaj idealnym rozwiązaniem, które pozwala znacząco podnieść jakość świadczonych usług, bez konieczności samodzielnego tworzenia struktur, wymagających sporych nakładów i obciążania firmy dodatkowymi zadaniami. Daje gwarancję korzystania z usług doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, których zatrudnienie na etat byłoby zbyt kosztowne. Ponadto specjaliści z przedsiębiorstwa outsourcingowego korzystają ze sprzętu, oprogramowania, baz danych oraz całego know-how i wszelkich zasobów, dostępnych w firmie zewnętrznej. Ryzyko związane z ich starzeniem się ponosi firma outsourcingowa, na którą spadają wszelkie koszty, związane z jej modernizacją. Jak to się robi? Powodzenie umowy outsourcingowej w znacznej mierze zależy od jej fazy początkowej. Powierzenie firmie outsourcingowej całości zadań, związanych z daną sferą działalności firmy-zleceniodawcy, wymaga przede wszystkim obustronnego zaufania. Gwarancją powodzenia jest także maksymalnie precyzyjne określenie przez zleceniodawcę rodzaju i zakresu usług, jakie świadczyć ma przedsiębiorstwo outsourcingowe. Outsourcing powinien być wdrażany etapami i wszystkie one powinny zostać bardzo dokładnie opisane w umowie. Jest to ważne także z innego względu - umowa taka jest zwykle długookresowa i wiąże ze sobą firmy na wiele lat. Główne cechy umowy outsourcingowej to: umowa długookresowa stała, jednorazowe wynagrodzenie za przygotowanie koncepcji oraz opracowanie i zestawienie systemów, wynagrodzenie stałe zryczałtowane lub proporcjonalne do zmiennego wolumenu, płatności regulowane w ratach miesięcznych, wynagrodzenie dodatkowe za każdą godzinę przepracowaną ponad limit lub za wolumen przetworzony ponad zadeklarowany limit dzienny lub miesięczny. Co ważne, w Polsce nie ma odrębnych przepisów regulujących tę sferę gospodarki. W momencie, kiedy np. pracownik nie ma zapewnionego dostępu do środków ochrony indywidualnej i ulega wypadkowi, odpowiedzialność ponosi jego pracodawca. W takim przypadku dostępna jest pełna paleta uregulowań prawnych. Firma korzystająca z usług outsourcingu w zakresie BHP może zrezygnować z zatrudniania behapowca. Chociaż outsourcing powszechnie uważany jest za wynalazek XX wieku, jego elementy odnaleźć można znacznie wcześniej. Za pewną formę outsourcingu można uznać, na przykład powierzanie zakonom przez władców państw europejskich organizacji struktur edukacyjnych. Z całą pewnością korzystał z outsourcingu Napoleon, który zlecał prywatnym firmom dostawy amunicji na pola bitew oraz zbieranie rannych. W połowie lat 40. XX wieku zaledwie 20% wartości dodanej przeciętnej amerykańskiej firmy produkcyjnej pochodziło od zewnętrznego partnera. Obecnie wskaźnik ten wynosi 60%. Pół wieku po Fordzie, R. Perrot zaczął kupować od dużych, skomputeryzowanych firm niewykorzystane moce obliczeniowe, by następnie sprzedać je firmom nie posiadającym własnych komputerów. Szacuje się, że globalne wydatki na outsourcing w roku 2001 osiągnęły 318 miliardów USD. Obecnie ponad 90% organizacji gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności outsourcing przynajmniej w jednej dziedzinie. W branży BHP popularność outsourcingu stale rośnie.Pracodawcy nie ponoszą już kosztów zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji pracowników służb bhp. Nie ponoszą również kosztów zatrudnienia etatowych pracowników ochrony środowiska, gdyż umowy outsourcingowe obejmują również zagadnienia z zarządzaniem ochrona środowiska. Firma świadcząca usługi outsourcingu w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem pracy zazwyczaj ma wgląd w wewnętrzną dokumentację zleceniodawcy, a umowa pomiędzy kontrahentami może być zawarta na dowolny okres czasu. Oferta naszej Firmy BHP-EKSPERT Agencja Usług BHP i Organizacji Kursów Dokształacania Zawodowego obejmuje : 1.Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy 2.Profesjonalne szkolenia w zakresie BHP 3.Doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej i technicznej ochrony pracy 4.Sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładzie 5.Opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów pracy, procedur i innych zleconych 6.Opracowywanie analiz ryzyka zawodowego 7.Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, protokoły powypadkowe 8.Organizacja i przeprowadznie badań czynników szkodliwych 9.Przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych z higieny 10.Wykonywanie usług w zakresie ochrony środowiska 11.Wykonywanie usług w zakresie prowadzenia działu personalnego i usług księgowych. Obejmować może oprócz usług jak powyżej także przygotowanie odpowiedniej odzieży, jej wynajem wraz z czyszczeniem i naprawą a także inne w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Autor: Jan1
| Data: 20.07.02, 19:07

Jak zaoszczędzić na bezpieczeństwie? Outsourcing (z ang. outside-resource-using) oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie (lub firmom) zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie. Outsourcing jest jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, jego celem jest zwiększenie skuteczności prowadzonej działalności. "Korzystanie z usług firm zewnętrznych pozwala przedsiębiorstwu na skoncentrowanie się na najistotniejszych zadaniach i realizacji priorytetowych celów, związanych z zasadniczą sferą jego działalności, decydującej o jego pozycji. Dzięki minimalizacji wydatków, spowodowanych koniecznością prowadzenia działań nie związanych z podstawowymi funkcjami i celami firmy, umożliwia znaczne obniżenie kosztów własnych. Jako rozwiązanie wspomagające realizację strategii najwyższej jakości, jest naturalną konsekwencją globalizacji i wzrostu konkurencyjności rynków. Umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy - firma outsourcingowa pracuje wtedy, gdy pojawia się konkretne zadanie do wykonania. Dzięki temu firma korzystająca z usług outsourcingu może utrzymać optymalną liczbę etatów, jednocześnie zapewniając sobie wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Zarówno wielkie koncerny międzynarodowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, rozwijając się i rozbudowując struktury, koncentrują się na swoich zasadniczych, strategicznych celach, powierzając wykonywanie zadań pomocniczych firmom świadczącym usługi outsourcingowe. Wg Harvard Business Review outsourcing jest największym odkryciem ostatnich 75 lat. Dotychczas traktowany jako jedno z narzędzi biznesu, outsourcing zaczyna wyznaczać nowy kierunek rozwoju gospodarczego, stając się fundamentem przemian całej współczesnej ekonomii. Dziś jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki, która rewolucjonizuje nasze myślenie o kryteriach i kategoriach efektywnego i nowoczesnego zarządzania, dysponując profesjonalnymi narzędziami, specjalistycznym oprogramowaniem, rozbudowaną infrastrukturą oraz sprawdzonymi i skutecznymi metodami działania, gdzie każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści odnoszą wszyscy. W jaki sposób? W typowej transakcji kupna-sprzedaży dostawca jest zainteresowany przede wszystkim własnym zyskiem, a nie ograniczaniem wydatków kupującego. Outsourcing buduje między kupującym a sprzedającym (w tym przypadku sprzedającym usługi zewnętrzne) nowy rodzaj relacji - relację partnerską. Podobnie, jak w typowej transakcji, zleceniodawca określa tu żądane rezultaty, zaś zleceniobiorca stara się sprostać jego wymaganiom. Ale tym, co różni transakcję kupna-sprzedaży od kontraktu outsourcingowego jest stosunek do finansowych aspektów współpracy. Kontrakt outsourcingowy zakłada zainteresowanie obu partnerów racjonalnym ograniczeniem kosztów oraz optymalizacją procesów świadczenia usług, wymiany towarów czy informacji. Tworzy to zupełnie nowy model więzi pomiędzy firmami - partnerstwo strategiczne, oparte na długofalowej, wzajemnej współpracy, której celem jest maksymalizacja zysków obu stron. Długoterminowe kontrakty outsourcingowe dają obu partnerom gwarancję stałości i zaufania, a wysoka jakość i profesjonalizm usług, świadczonych przez wyspecjalizowane firmy outsourcingowe, zapewnia sprawność obsługi i doskonałą realizację wyznaczonych przez zleceniodawcę zadań. Outsourcing to nowe oblicze biznesu, w którym wielkie i małe firmy stają się równorzędnymi partnerami. Zastosowania Podstawę podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług firm outsourcingowych stanowi precyzyjna i dogłębna analiza funkcjonowania firmy, pozwalająca określić tzw. „core business” - istotę i jądro jej aktywności. Dla każdej firmy - zwłaszcza działającej w warunkach wysokiej konkurencyjności - najważniejsza jest koncentracja na strategii służącej realizowaniu jej podstawowych celów. Jeżeli czynności związane z funkcjami ubocznymi pochłaniają zbyt wiele zasobów ludzkich i finansowych, warto zastanowić się, czy zlecenie ich firmie lub firmom zewnętrznym nie jest przypadkiem wariantem korzystniejszym... Zasada jest jedna - ważne działania i funkcje o znaczeniu strategicznym muszą pozostać pod bezpośrednią kontrolą firmy. Całą resztę możemy powierzyć organizacjom i przedsiębiorstwom outsourcingowym. Firmy outsourcingowe służą zwykle pomocą i profesjonalnym doradztwem w definiowaniu zakresu outsourcingu. Klient może wybrać outsourcing pełny lub selektywny. Outsourcing pełny oznacza objęcie przez firmę zewnętrzną całego zakresu usług, związanych z danym obszarem działalności. Może to być organizacja i nadzorowanie struktur związanych z prowadzeniem i przesyłaniem dokumentacji, obsługa klienta, prowadzenie księgowości, rozliczanie podatków, ale także ochrona, catering lub... bezpieczeństwo pracy. Jeśli klient życzy sobie skorzystać z outsourcingu selektywnego, dokonuje wyboru obszarów objętych umową. Pozwala to na maksymalne dopasowanie usług przedsiębiorstwa zewnętrznego do aktualnych potrzeb firmy i wybranie najkorzystniejszej opcji spośród oferowanych przez zleceniobiorcę wariantów. Najpowszechniejsze obecnie obszary zastosowania outsourcingu związane są z tymi dziedzinami i technologiami, które wymagają przy wdrożeniu sporych nakładów finansowych. To, co dla organizacji zlecającej stanowi tylko koszt, dla firmy outsourcingowej oznaczać musi także zysk. Ta naturalna zasada wymusza podnoszenie efektywności procesów, które, ze względu na brak właściwego warsztatu i konieczność zbytniego absorbowania zasobów ludzkich i finansowych firmy, nie mogłyby być odpowiednio kontrolowane przez zleceniodawcę. Dotyczy to także procesów na tyle kosztownych, że inwestowanie w nie zostaje znacznie ograniczone przez uwarunkowania wewnętrznej polityki finansowej firmy. Outsourcing jest tutaj idealnym rozwiązaniem, które pozwala znacząco podnieść jakość świadczonych usług, bez konieczności samodzielnego tworzenia struktur, wymagających sporych nakładów i obciążania firmy dodatkowymi zadaniami. Daje gwarancję korzystania z usług doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, których zatrudnienie na etat byłoby zbyt kosztowne. Ponadto specjaliści z przedsiębiorstwa outsourcingowego korzystają ze sprzętu, oprogramowania, baz danych oraz całego know-how i wszelkich zasobów, dostępnych w firmie zewnętrznej. Ryzyko związane z ich starzeniem się ponosi firma outsourcingowa, na którą spadają wszelkie koszty, związane z jej modernizacją. Jak to się robi? Powodzenie umowy outsourcingowej w znacznej mierze zależy od jej fazy początkowej. Powierzenie firmie outsourcingowej całości zadań, związanych z daną sferą działalności firmy-zleceniodawcy, wymaga przede wszystkim obustronnego zaufania. Gwarancją powodzenia jest także maksymalnie precyzyjne określenie przez zleceniodawcę rodzaju i zakresu usług, jakie świadczyć ma przedsiębiorstwo outsourcingowe. Outsourcing powinien być wdrażany etapami i wszystkie one powinny zostać bardzo dokładnie opisane w umowie. Jest to ważne także z innego względu - umowa taka jest zwykle długookresowa i wiąże ze sobą firmy na wiele lat. Główne cechy umowy outsourcingowej to: umowa długookresowa stała, jednorazowe wynagrodzenie za przygotowanie koncepcji oraz opracowanie i zestawienie systemów, wynagrodzenie stałe zryczałtowane lub proporcjonalne do zmiennego wolumenu, płatności regulowane w ratach miesięcznych, wynagrodzenie dodatkowe za każdą godzinę przepracowaną ponad limit lub za wolumen przetworzony ponad zadeklarowany limit dzienny lub miesięczny. Co ważne, w Polsce nie ma odrębnych przepisów regulujących tę sferę gospodarki. W momencie, kiedy np. pracownik nie ma zapewnionego dostępu do środków ochrony indywidualnej i ulega wypadkowi, odpowiedzialność ponosi jego pracodawca. W takim przypadku dostępna jest pełna paleta uregulowań prawnych. Firma korzystająca z usług outsourcingu w zakresie BHP może zrezygnować z zatrudniania behapowca. Chociaż outsourcing powszechnie uważany jest za wynalazek XX wieku, jego elementy odnaleźć można znacznie wcześniej. Za pewną formę outsourcingu można uznać, na przykład powierzanie zakonom przez władców państw europejskich organizacji struktur edukacyjnych. Z całą pewnością korzystał z outsourcingu Napoleon, który zlecał prywatnym firmom dostawy amunicji na pola bitew oraz zbieranie rannych. W połowie lat 40. XX wieku zaledwie 20% wartości dodanej przeciętnej amerykańskiej firmy produkcyjnej pochodziło od zewnętrznego partnera. Obecnie wskaźnik ten wynosi 60%. Pół wieku po Fordzie, R. Perrot zaczął kupować od dużych, skomputeryzowanych firm niewykorzystane moce obliczeniowe, by następnie sprzedać je firmom nie posiadającym własnych komputerów. Szacuje się, że globalne wydatki na outsourcing w roku 2001 osiągnęły 318 miliardów USD. Obecnie ponad 90% organizacji gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności outsourcing przynajmniej w jednej dziedzinie. W branży BHP popularność outsourcingu stale rośnie.Pracodawcy nie ponoszą już kosztów zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji pracowników służb bhp. Nie ponoszą również kosztów zatrudnienia etatowych pracowników ochrony środowiska, gdyż umowy outsourcingowe obejmują również zagadnienia z zarządzaniem ochrona środowiska. Firma świadcząca usługi outsourcingu w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem pracy zazwyczaj ma wgląd w wewnętrzną dokumentację zleceniodawcy, a umowa pomiędzy kontrahentami może być zawarta na dowolny okres czasu. Oferta naszej Firmy BHP-EKSPERT Agencja Usług BHP i Organizacji Kursów Dokształacania Zawodowego obejmuje : 1.Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy 2.Profesjonalne szkolenia w zakresie BHP 3.Doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej i technicznej ochrony pracy 4.Sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładzie 5.Opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów pracy, procedur i innych zleconych 6.Opracowywanie analiz ryzyka zawodowego 7.Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, protokoły powypadkowe 8.Organizacja i przeprowadznie badań czynników szkodliwych 9.Przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych z higieny 10.Wykonywanie usług w zakresie ochrony środowiska 11.Wykonywanie usług w zakresie prowadzenia działu personalnego i usług księgowych. Obejmować może oprócz usług jak powyżej także przygotowanie odpowiedniej odzieży, jej wynajem wraz z czyszczeniem i naprawą a także inne w zależności od potrzeb zleceniodawcy.


Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Germantech Jobs


SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 1226
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,259341001511 sekund.