VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 maja 2023
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 
Masz problem z BHP
szukasz odpowiedzi ?
Szybko i gratisowo otrzymasz poradę
zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 44 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Czy przedsiębiorca wytwarzający odpady powinien posiadać decyzję Autor : God
Ochrona Środowiska

Pytanie


Czy w świetle obowiązujących przepisów przedsiębiorca wytwarzający odpady powinien posiadać decyzję uzgadniającą sposób postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne? Czy istnieje jakaś podstawa prawna? Jeśli tak, to co powinno być zawarte we wniosku o uzyskanie takiej decyzji? Czy coś grozi przedsiębiorcy, jeśli ważność takiej decyzji upłynęła z końcem 2004 r. i do dnia dzisiejszego nie ma nowej ważnej?


Odpowiedź


 


stan prawny aktualny na dzień 2710 2007


Pytanie nie precyzuje czy chodzi o odpady komunalne czy inne niż komunalne.


Wytwarzanie odpadów komunalnych podlega przepisom ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008). Wszyscy właściciele nieruchomości powinni posiadać podpisaną umowę z podmiotem, który posiada odpowiednie zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


W przypadku wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (i inne niż komunalne) mamy do rozpatrzenia dwie sytuacje, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).


Jeśli odpady są wytwarzane w ilości powyżej 5 Mg (ton) rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, to podmiot powinien przedłożyć informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi (art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach). Szczegółowy zakres informacji określa art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach. Organ właściwy do jej złożenia ustala się ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.


Jeśli odpady są wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji i powstaje ich więcej niż 5 tysięcy Mg, to wtedy podmiot powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym jest mowa w art. 17 ust. 2. Zakres wniosku oraz przepisy dotyczące wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów określa art. 18 ustawy o odpadach.


W przypadku braku wymaganej informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi podmiot podlega karze grzywny (art. 76 ustawy o odpadach).


W przypadku braku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które jest umocowane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), ma zastosowanie art. 351, mówiący że, ten, kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
INDIE 2015


Nasza nowa strona


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Czy Państwowa Inspekcja Pracy spełnia swoją rolę

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 328
Komentarzy: 1


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,324896097183 sekund.